10.2.2018

Pro rodiče

Kdo vede náš oddíl

 • mladé skautky, které dobrovolně pracují s dětmi
 • prošly skautským oddílem
 • byly vybrány na základě zkušeností
 • absolvovaly kurzy potřebné k vedení dětí
 • dospělé vedoucí mají akreditaci od ministerstva školství a absolvovaný zdravotnický kurz

Schůzky

 • schůzky se konají každý pátek (dle plánu akcí) od 16:00 do 18:00
 • každá první schůzka v měsíci se odehrává vždy v kroji, který si celý oddíl v tento den oblékne
 • všechny schůzky probíhají na klubovně Arnošta Vršky v parku (Mlýnská 8a), ve výjimečných případech jsou děti (rodiče) vždy včas informovány o změně

Výpravy

 • jednodenní výpravy a krátké akce probíhají zpravidla jednou za měsíc
 • vícedenní výpravy se konají několikrát do roka (zpravidla 2-3)
 • akce střediska se uskutečňují průběžně během roku. Pořádá je středisko Vyškov nebo organizační jednotky Junáka. Jedná se především o soutěže, charitativní sbírky, závody, setkání, výlety či podobné aktivity…

Tábor

 • je vyvrcholením skautského roku a nejdůležitější akcí oddílu
 • účast na táboře je pro nás samozřejmostí a pokud by se Vaše dcera nemohla tábora zúčastnit, je potřeba nás o tom co nejdříve informovat
 • tábor, který si staví každý rok středisko samo, se koná v přírodě (na stavbě tábora se podílí vedení všech oddílů a ochotní rodiče)

Omluvy

 • je nezbytné, aby děti byli omlouvány včas (nejlépe několik dní předem) pokud nemohou přijít na výpravu či schůzku
 • pokud nejsou včas omluveny vznikají často komplikace týkající se programu či zbytečných nákladů, jelikož vedení počítá s rozdílným počtem dětí a bohužel to potom odnáší ti, co na akci dorazili
 • o všech akcích se světlušky dozvídají vždy na schůzkách minimálně týden předem, taktéž rozesíláme email rodičům, k dispozici je on-line kalendář a navíc na začátku každého roku všechny děti obdrží tištěný plán akcí

Vybavení

Věci na schůzku

 • 3 míčky
 • deník
 • psací potřeby
 • uzlovačka (cca 2m dlouhá šňůra na hraní her či vázání uzlů)
 • šátek na hraní her
 • KPZ (krabička poslední záchrany) – malá krabička do níž patří svíčka, zápalky a škrtátko, březová kůra, papír, tužka, křída, jehla a niť, špendlík zavírací a obyčejný, knoflíky, polštářkové náplasti, různě velké hřebíky, slabý drát, provázek, gumička, drobné, poštovní známka, lísteček s tísňovými telefonními čísly, adresa a telefonní čísla na rodiče
 • stezka
 • na první schůzku vždy kroj

Na výpravu

 • pevná obuv nad kotníky
 • pláštěnka
 • nožík
 • věci na schůzku
 • náhradní ponožky
 • jídlo a pití
 • střediskové tričko, skautský šátek
 • ostatní věci bývají upřesněny před výpravou
 • pokud se jede na více dní : karimatka, spacák, ešus, hygienické potřeby, příbor, baterka, přezůvky,…

Kroj

 • je nezbytnou součástí každé světlušky (stojí okolo 500Kč)
 • mezi součásti kroje patří šátek, turbánek, šňůrka a nášivky
 • kroj by měl být pořízen do prvního tábora
 • šátek dostane světluška poté co splní nováčkovskou zkoušku
 • odborky, odznaky a jiné nášivky dostane po splnění daných podmínek pro každou nášivku kroje a příslušenství objednáváme hromadně v oddíle, lze ale samozřejmě pořídit i samostatně

Každá nášivka na kroji má své místo a to se podle krojového řádu musí dodržet. Mezera mezi nimi by měla být okolo 1 cm, aby kroj vypadal spořádaně. Nevíte-li si s našitím nášivky rady, stačí se obrátit na naše vedoucí.

Kolik to vše stojí

 • registrační poplatek se hradí jednou ročně ve výši kolem 700Kč (leden). Z těchto peněz se část odvádí vyšším organizačním jednotkám a část zůstává středisku Vyškov na náklady spojené s chodem klubovny
 • tábor je nejnáročnější akcí. Orientačně se cena pohybuje okolo 2900Kč
 • pokud do jednoho střediska chodí více sourozenců mladších 18 let, platí plnou částku registrace a tábora pouze nejstarší z nich. Zbylým dětem je registrační poplatek a cena tábora snížena přibližně na polovinu.
 • na akcích se vybírá účastnický poplatek (doprava, strava, vstupné), který se liší v závislosti na nákladech a délce akce.
 • všechno vedení střediska Vyškov, stejně tak jako celého Junáka, pracuje pro děti zcela bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení.

Chcete přihlásit svou dceru do oddílu či máte nějaké otázky?
Můžete se na nás obrátit před schůzkou, po ní či přímo vedoucí oddílu
(
telefon:725 057 755 či email: dvorakova.helca@skautka.cz)

Přihláška ke stažení

Skautské vzdělání

Existuje nespočet kurzů, které pomáhají našim vedoucím docílit adekvátního „skautského vzdělaní“ a díky němuž se mohou podílet na vedení oddílu.

Čekatelský kurz
Určen pro starší členy, kteří se podílejí na přípravě programu oddílu. Celý kurz je většinou rozdělen do tří částí na nichž účastníci absolvují přednášky a plní úkoly, díky nimž se dozví vše potřebné k vedení oddílu (například zdravověda, metodika, historie skautingu, právní stránka Junáka a mnoho dalšího). Každý kurz je zakončen čekatelskými zkouškami. Při jejich úspěšném složení obdrží oprávnění podílet se na vedení oddílu.

Vůdcovský kurz
Tato část „skautského vzdělání“ je určena pro činovníky, kteří se podílejí na chodu celého oddílu či jej přímo vedou. Je zakončen zkouškami – při jejichž úspěšném absolvování získává činovník oprávnění vést oddíl i skautský tábor. Frekventanti si prohlubují znalosti nabyté z čekatelských kurzů a učí se vše, co potřebují k tomu, aby vedli úspěšný skautský oddíl.

kurz Zdravotník Zotavovacích Akcí

Držitel tohoto osvědčení je oprávněn účastnit se táborů, škol v přírodě a ostatních vícedenních akcí jako zdravotník a zajišťovat tak zdraví dětí. Zkoušky se skládají z KPR (resuscitace zraněného v bezvědomí), základů anatomie, ošetření zranění a první pomoci při nehodě, ze znalostí hygienických nároků na akcích a příslušných práv a povinností zdravotníka. Toto osvědčení dostává absolvent na 4 roky a tudíž je nutno jej obnovovat.